Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của bà Tổng Giám đốc IMF; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả, thiết thực giữa IMF với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực tư vấn chính sách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản lý, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thông báo nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam thời gian tới là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó tiếp tục ưu tiên giải quyết vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công để chủ động, tích cực hội nhập khu vực và quốc tế.

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện, nhất là hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, môi trường kinh doanh, thực thi chính sách tài khóa hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho phụ nữ được tham gia và có đóng góp quan trọng hơn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển dài hạn.

Tổng Giám đốc Christine Lagarde khẳng định IMF sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ và tăng cường cung cấp các hỗ trợ, tư vấn cần thiết cho Việt Nam, nhất là hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách, củng cố tài khóa, bảo đảm an toàn nợ công, tăng cường năng lực quản lý kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính-ngân hàng hỗ trợ tăng trưởng bền vững. 

PV (Theo TTXVN)