Ông Volodymyr Zelensky vừa đắc cử Tổng thống Ukraine. Ảnh: Reuters.

Nhân dịp ông Volodymyr Zelensky đắc cử Tổng thống Ukraine, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện chúc mừng.

Theo Ủy ban bầu cử Ukraine, trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, ứng cử viên Volodymyr Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo với 73% số phiếu ủng hộ so với Tổng thống đương nhiệm Poroshenko, người chỉ giành được 25%. 

Kết quả kiểm phiếu cũng cho thấy ông Zelensky dẫn trước ở gần như tất cả các khu vực trên lãnh thổ Ukraine.

Tiên An