Trong đó, doanh thu lĩnh vực báo in và báo điện tử đạt 2.872 tỷ đồng; doanh thu lĩnh vực phát thanh-truyền hình và thông tin điện tử ước đạt khoảng 11.040 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách nhà nước lĩnh vực báo chí năm 2016 ước đạt 901 tỷ đồng, trong đó báo in và báo điện tử đạt 147 tỷ đồng, truyền hình và thông tin điện tử đạt 754 tỷ đồng.

H.T.