Tính chung 11 tháng, lực lượng Quản lý thị trường cả nước phát hiện, xử lý trên 91.400 vụ vi phạm (tăng 5.300 vụ, 6,1% so với cùng kỳ năm 2014), thu nộp ngân sách gần 383 tỷ đồng (tăng 27 tỷ đồng, 7,6% so với cùng kỳ năm 2014). 

Ngoài việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; triển khai đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm trên thị trường thông qua việc test thử nhanh các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh; lực lượng Quản lý thị trường đang tiếp tục triển khai thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nhập khẩu, kinh doanh rượu; triển khai kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc lá và phòng chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn các tỉnh miền Nam.

V.H.