Được tổ chức hàng năm, Chương trình "Tìm hiểu Việt Nam" cung cấp và chia sẻ những thông tin hữu ích về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, hệ thống chính trị, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước cũng như đường lối, chính sách đối ngoại, thành tựu đổi mới của Việt Nam tới các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng nhấn mạnh, chương trình không những giúp bạn bè quốc tế thêm hiểu biết về Việt Nam, tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước mà còn đáp ứng thiết thực mong muốn của các đoàn Ngoại giao quốc tế.

Tại chương trình, các đại diện lãnh đạo các vụ của Bộ Ngoại giao, các nhà ngoại giao nước ngoài đã có cơ hội tiếp cận bức tranh tổng thể và rõ nét hơn về lịch sử, văn hóa, kinh tế và con người Việt Nam theo 8 chủ đề chính gồm Việt Nam đa dạng dưới góc nhìn về văn hóa và dân tộc; Kinh tế Việt Nam trên con đường phát triển bền vững; Chính sách đối ngoại của Việt Nam; Cơ cấu tổ chức và vai trò của Bộ Ngoại giao Việt Nam; Cộng đồng ASEAN 2015 và vai trò của Việt Nam trong ASEAN, APEC 2017- một trọng tâm của đối ngoại đa phương Việt Nam đến 2020...

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, các nhà ngoại giao cũng được lắng nghe về các hoạt động thường niên do Bộ Ngoại giao tổ chức dành cho Ngoại giao đoàn cũng như chia sẻ kinh nghiệm của một số nhà ngoại giao kỳ cựu làm việc tại Việt Nam.

Tham dự chương trình này, các đại biểu là đại sứ, đại biện, trưởng phái đoàn, trưởng đại diện của tổ chức quốc tế chia sẻ chương trình thực sự hữu ích, giúp họ biết được rất nhiều về lịch sử, văn hoá, đất nước Việt Nam. Đồng thời, tại chương trình họ cũng chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong quá trình công tác và mong rằng những đại sứ mới khi đến nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam sẽ tìm được những thông tin hữu ích từ Chương trình.

Hải Châu