Đại sứ tin tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ vạch ra những chính sách để tiếp tục đưa đất nước Việt Nam giành được những thành tựu mới trong sự nghiệp phát triển đất nước và phát triển quan hệ với tất cả các quốc gia khác trên thế giới. 

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama.

“Dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với chúng tôi là một vinh dự lớn. Nghe Báo cáo của Đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi rất ấn tượng về nội dung của bản báo cáo, nhấn mạnh những hướng đi Việt Nam cần theo đuổi, để đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển”, Đại sứ Saadi Salama trả lời báo chí bên lề Đại hội.

Đại sứ Palestine cũng tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục con đường đấu tranh để trở thành quốc gia có uy tín ngày càng lớn trên bản đồ chính trị của thế giới và sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại để đóng góp vào an ninh hòa bình thế giới: “Việt Nam hiện nay là thành viên rất tích cực trong cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tin rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục vai trò là thành viên tích cực để đóng góp cho xã hội phát triển cùng có lợi, xây dựng nền hòa bình cho cả thế giới, đồng thời đóng góp những bài học kinh nghiệm của mình cho cộng đồng thế giới”.  

Theo Đại sứ Saadi Salama, hình ảnh tất cả đại biểu, khách mời tham dự Đại hội là minh chứng cho sự thành công, thắng lợi trong chính sách của Việt Nam, đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Thành công này cũng có phần góp sức của nhân dân Việt Nam, khi tuân thủ các quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Người dân Việt Nam cũng đồng hành cùng các chính sách của Đảng và Chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng GDP.

“Tôi luôn luôn nói rằng, Việt Nam là một quốc gia có nền độc lập thực sự. Việt Nam sẽ tiếp tục con đường của mình, tuân thủ luật pháp quốc tế đồng thời phát triển mối quan hệ cùng có lợi, để đóng góp cho an ninh và hòa bình trên thế giới. Xin chúc mừng Việt Nam và chúng tôi rất tự hào khi được sinh sống và làm việc tại quốc gia đang có những thành công trong nỗ lực ứng phó đại dịch COVID-19”, Đại sứ Palestine Saadi Salama khẳng định.

Thuỷ - Vinh