Theo hãng Reuters, tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó hoan nghênh thành tựu lớn trong phát triển kinh tế và khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Việt Nam.

Reuters cũng dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Trước tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Việt Nam đã coi trọng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh". Thêm vào đó, trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục xử lý đúng đắn và hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng.

Lễ khai mạc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào sáng 26/1.

Cũng đưa tin về sự kiện chính trị trọng đại này của Việt Nam, Tân Hoa Xã nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII; gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020. 

Đại hội đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngoài hai hãng thông tấn kể trên, báo mạng lớn nhất Hongkong (Trung Quốc ) HK01 hay đài DW, France 24 đánh giá rằng, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam càng được nâng cao trong năm 2020 thông qua cuộc chiến quyết liệt chống tham nhũng và công tác phòng chống COVID-19. Nhờ đó, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn chung của toàn thế giới. 

Các hãng thông tấn lớn đều đưa tin rằng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có tầm vóc lớn, sẽ định ra chiến lược phát triển và chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam trong cả thập kỷ tới. Ảnh: Reuters. 

Hãng AP dẫn lời chuyên gia Murray Hiebert thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington trả lời phỏng vấn như sau: "Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 6% trong 5 năm qua và gần 3% trong năm 2020 ngay cả khi nhiều nước láng giềng bị suy thoái do đại dịch COVID-19. Việt Nam tiếp tục thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài – đây là điều ghen tị đối với hầu hết các nước láng giềng”.

Đại hội XIII lần này có tầm vóc lớn, sẽ định ra chiến lược phát triển và chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam trong cả thập kỷ tới. 

Đặc biệt, tờ PathetLao của Thông tấn xã Lào ngày 26/1 đã trang trọng đăng trên trang nhất bài viết có tiêu đề "Chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam". Theo đó, trong suốt giai đoạn vừa qua, với đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp Đổi mới trong suốt 35 năm qua và việc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đảm bảo ổn định chính trị vững chắc; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế giữ đà tăng trưởng liên tục; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được nâng cao.

Các thành quả mà Việt Nam đạt được là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu đi lên của khối đại đoàn kết vững chắc toàn dân tộc nhằm đạt được mục tiêu phát triển đất nước vững mạnh, đảm bảo hạnh phúc, dân chủ, công bằng và giàu mạnh của người dân.

Linh Đan (TH)