Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ và theo sự phân công, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam là chính sách mới, thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính triệt để của Chính phủ, phù hợp chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ trưởng Lê Quý Vương

Sau gần 2 năm tổ chức thực hiện, việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đã đạt được các yêu cầu mà Quốc hội đề ra, khẳng định việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2016/QH14 là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước, phục vụ công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện thí điểm để có cơ sở đánh giá toàn diện tác động của chính sách trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; khắc phục một số hạn chế, tồn tại.

Về góc độ đối ngoại, việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử thể hiện quan điểm nhất quán chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành.

Chủ nhiệm UBQPAN Võ Trọng Việt

Về góc độ kinh tế - xã hội, nếu không tiếp tục thực hiện cấp thị thực điện tử sẽ gây lãng phí trong quản lý vì không tận dụng nguồn lực về công nghệ thông tin, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến các cơ quan, tổ chức đã đăng ký tài khoản để thực hiện thủ tục cấp thị thực điện tử.

“Về thời gian tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 1-2-2019 để có cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện chính sách này” – Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra cho biết, Thường trực UBQPAN thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Tuy nhiên Thường trực UBQPAN đề nghị, cùng với việc tiếp tục thực hiện thí điểm, Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan hữu quan sớm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để báo cáo Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, cho phép sửa đổi Luật theo thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội nhằm bổ sung nội dung về cấp thị thực điện tử, sớm kết thúc việc thí điểm.

Qua thảo luận, UBTVQH thống nhất không ban hành Nghị quyết mới mà chỉ đưa nội dung tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30 vào Nghị quyết chung của Quốc hội, thời gian thí điểm trong vòng 2 năm. Đồng thời UBTVQH cũng yêu cầu Chính phủ trong thời gian tiếp tục thí điểm cần sửa đổi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để trình ra Quốc hội.

UBTVQH cũng yêu cầu Chính phủ tiếp tục rà soát để đảm bảo chặt chẽ, đồng thời nghiên cứu, làm rõ thêm ý kiến của các bộ ngành. “Sau phiên họp này UBQPAN tiếp tục thẩm tra chính thức, trình Quốc hội cho ý kiến theo quy định” – Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kết lại phiên thảo luận.


Quỳnh Vinh