Tiến sỹ Phạm Tất Thắng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng chủ trì tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; PGS, TS Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân; GS, TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà báo; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan; giảng viên, sinh viên các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. 

Đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tham luận gửi về tọa đàm.

Toàn cảnh buổi toạ đàm.
Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Tiến sỹ Phạm Tất Thắng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nêu rõ Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng mang sứ mệnh khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực, một kiểu phát triển xã hội mới công bằng, dân chủ hơn cho thế giới. Một thế kỷ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội đã diễn ra với rất nhiều thăng trầm, có cả những thành tựu, đổ vỡ, thất bại. 

Nhưng cũng từ thực tiễn đó, mỗi nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, bước đầu xác định trên thực tế một số quy tắc của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Những bài học đó đã và đang thôi thúc giai cấp công nhân, những người tiến bộ tiếp tục cống hiến, hy sinh không mệt mỏi trong cuộc đấu tranh để xây dựng một thế giới hòa bình, dân chủ, công bằng, văn minh, bình đẳng, bác ái, không còn áp bức, bóc lột...

Các đại biểu tham dự.  

Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, Ban Tổ chức tọa đàm đã nhận được hơn 20 tham luận, cùng nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà báo; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan; giảng viên, sinh viên các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội... 

Các đại biểu dự tọa đàm đã thảo luận, phân tích, làm rõ một số nội dung chính: Giá trị lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga; Cách mạng Tháng Mười Nga với Cách mạng Việt Nam; Cách mạng Tháng Mười Nga và thời đại ngày nay.

Cuộc tọa đàm góp phần khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua; đúc kết những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại tọa đàm cũng khẳng định những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; giáo dục bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê-nin trong tình hình mới, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái phủ nhận ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga; xuyên tạc con đường đi lên CNXH của Việt Nam…

Phương Thuỷ