Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng Luật BPVN do Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP trình bày nêu rõ: Ngay sau khi Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 78/2019/QH 14, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 842/QĐ- TTg, Bộ Quốc phòng đã triển khai, thực hiện soạn thảo Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Tháng 7-2019, thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và xây dựng Kế hoạch soạn thảo Luật BPVN đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định...

Từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo, xin ý kiến các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị Quân đội; 19 Bộ, ngành UBND 44 tỉnh, thành biên giới đối với hồ sơ dự án Luật BPVN, đồng thời đăng tải hồ sơ dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Quốc phòng; tiến hành khảo sát, tọa đàm, hội thảo tại các đơn vị BĐBP và địa phương tại 3 khu vực với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, UBND, các sở, ban, ngành 17 tỉnh, thành biên giới, các đơn vị lực lượng vũ trang; Công an tỉnh, thành với 34 tham luận, 90 ý kiến tham gia đối với dự thảo Luật...

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Nguyễn Hải Hưng đồng chủ trì Hội nghị.

Ngày 25/11/2019, hoàn thiện hồ sơ dự thảo 3 Luật BPVN gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Đến ngày 19/12/2019, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định dự án Luật BPVN, Bộ Quốc phòng đã triệt để tiếp thu ý kiến và giải trình từng vấn đề cụ thể, rõ ràng...

Ngày 10-1, thực hiện Công văn số 61/ VPCP- PL ngày 3/1/2020 của Văn phòng Chính phủ về trình Chính phủ các dự án Luật, Bộ Quốc phòng đã hoàn chỉnh Hồ sơ dự án Luật BPVN trình Chính phủ đúng thời gian quy định.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh đã đưa ra một số công việc trong thời gian tới, một số kiến nghị, đề xuất..., và thông tin thêm về nội dung tại cuộc họp chiều 5/2 của Chính phủ. 

Theo đó, để hoàn thiện Luật BPVN, Bộ Tư lệnh BĐBP – Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo sẽ báo cáo, xin ý kiến Ủy ban QP&AN đối với hai vấn đề có ý kiến khác nhau  gồm tổ chức thi hành pháp luật, duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu và việc Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ quốc phòng (BĐBP) thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, cửa khẩu...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương sự chủ động của lực lượng BĐBP trong việc xây dựng dự án Luật BPVN. 

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu trong thời gian tới các thành viên của ban soạn thảo và tổ biên tập cần tập trung vào 3 vấn đề, trong đó có việc xây dựng dự án luật khẳng định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của BĐBP đối với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; việc xây dựng xây dựng lực lượng biên phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng nhu cầu hiện nay và thời gian tiếp theo; về tiến độ thẩm tra để trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp quốc hội... Đồng thời, đề nghị ban soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung các thành viên Chính phủ đã góp ý, làm tờ trình, để Ủy ban có cơ sở cho ý kiến góp ý.

X.Mai