Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. 

Quan hệ chính trị, được thúc đẩy mạnh mẽ, ngày càng gắn bó tin cậy, hai bên đã phối hợp tổ chức tốt các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith  ngày 25-27/4/2016. 

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực; tăng cường sự tin cậy, gắn bó và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Lãnh đạo hai nước.

PV