Cùng dự có đồng chí Trung tướng Sổm-kẹo Sỉ-la-vông, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. 

Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.
Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Thoong-lun Si-su-lít - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít đánh giá cao và mong muốn sự hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục được tăng cường, chặt chẽ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của nước CHDCND Lào, cũng như góp phần củng cố phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt.

Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời chào trân trọng và chúc sức khỏe của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào cùng gia đình; đồng thời báo cáo kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng chúc mừng những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, quan hệ đối ngoại mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đứng đầu.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng Công an Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các bộ tộc Lào và lực lượng an ninh Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay; nguyện làm hết sức mình, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ cùng lực lượng an ninh Lào anh em tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; 

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để lực lượng Công an hai nước tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã chào xã giao đồng chí Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thoong-lun Si-su-lít.

Đồng chí Thủ tướng Thoong-lun Si-su-lít nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Bộ trưởng Tô Lâm; hoan nghênh kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam. Đồng chí Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả về nhiều mặt của Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy; lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng Thoong-lun Si-su-lít đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe  của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam đến đồng chí Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ nước CHDCND Lào cùng gia đình; cảm ơn Chính phủ nước CHDCND Lào đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng Công an hai nước Việt - Lào tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước. 

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn đồng chí Thủ tướng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để lực lượng Công an hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Khánh Đan