Theo đó, Trưởng ban là ông Hồ Anh Tuấn và thành viên Ban Tổ chức là đại diện Bộ Công thương, Bộ VHTTDL, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, TTXVN, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện các hội, hiệp hội xã hội –nghề nghiệp vv…

Theo Quyết định của Thủ tướng, ông Hồ Anh Tuấn sẽ là Trưởng Bán tổ chức cuộc vận động

Thủ tướng cũng giao cho Trưởng Ban Tổ chức ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức; tiến hành sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc vào dịp Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10-11) hàng năm. Báo cáo Thủ tướng việc xem xét bổ sung hoặc rút khỏi thành viên Ban Tổ chức.Thanh Hằng