Tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá cao Bộ GD&ĐT đã chủ động xây dựng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và yêu cầu bộ GD&ĐT sớm ban hành quy chế và hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT. 

Thủ tướng cũng lưu ý Bộ GD&ĐT tập trung vào việc ra đề thi trên tinh thần không đánh đố. Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ do Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm. Kỳ thi phải đảm bảo trung thực, an toàn, chất lượng trong điều kiện dịch bệnh. Kỳ thi cũng cần có sự tham gia giám sát của các cấp, ngành như Bộ GD&ĐT và Bộ Công an; cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo tính trung thực của kỳ thi. 

Theo phương án thi THPT năm 2020 dự kiến của Bộ GD&ĐT, sẽ không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Do mục tiêu chính là lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông nên kỳ thi sẽ được tổ chức rút gọn xuống còn 1,5 ngày, đề thi dễ hơn, độ phân hóa của đề thi giảm so với kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Việc tổ chức kỳ thi được giao cho các UBND tỉnh chủ trì, Bộ GD&ĐT chỉ chịu trách nhiệm về nội dung đề thi.

H.Thanh