PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, sinh năm 1966, tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Ông đạt học vị tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam năm 1996; nghiên cứu sau tiến sĩ về Tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ (2007-2008) và được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2005.

Hiện nay, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn là Ủy viên Hội đồng biên soạn Nho tạng thế giới; Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Taiwan Journal of East Asian Studies (Đài Loan); Ủy viên Ban Điều hành Hiệp hội Nghiên cứu Nho giáo thế giới…

Thu Phương