"Đánh giá kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm 2019 đến nay; phân tích, dự báo diễn biến của tình hình trong thời gian tới; xác định, điều chỉnh chủ trương, nhiệm vụ công tác trọng tâm cho phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong cả năm 2019" - là chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 do Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức ngày 26-6 tại Hà Nội. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự CAND.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị... Cùng dự có đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết; để nhìn nhận, đánh giá thực trạng của tình hình; đánh giá kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm 2019 đến nay; phân tích, dự báo diễn biến của tình hình trong thời gian tới; xác định, điều chỉnh chủ trương, nhiệm vụ công tác trọng tâm cho phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong cả năm 2019.

Lãnh đạo Bộ Công an đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng, vị thế của nước ta trên trường quốc tế và niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày một nâng cao. Tuy nhiên, tình hình an ninh, chính trị thế giới còn nhiều phức tạp, các thế lực thù địch vẫn đang âm mưu chống phá nhà nước ta. 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trước những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, cơ hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chủ trương, nghị quyết...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt các chủ trương, biện pháp nêu trong Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an, nhằm thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự, kỷ cương, an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước, giữ gìn bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam báo cáo tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đi sâu làm rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, bất cập và thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực công tác. Xác định cụ thể những giải pháp, biện pháp công tác cần thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

 

  


Phương Thuỷ