Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy theo tinh thần Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 223 ngày 12-10-2018 của Bộ Công an; bước đầu đã thực hiện có hiệu quả chủ trương “tăng cường cơ sở”, xây dựng Công an xã chính quy trên địa bàn.

Qua 03 tháng triển khai, Công an tỉnh Kon Tum đã bố trí 349 đồng chí Công an chính quy (trong đó có 02 nữ, 347 nam) đảm nhiệm các chức danh Công an xã đối với 86/86 xã trên địa tỉnh Kon Tum (đạt tỷ lệ 100%).

Đồng thời, thành lập 38 Chi bộ Công an xã, trong đó, có 15 đồng chí được chỉ định bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 13 đồng chí được chỉ định bổ sung tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã...

Qua đó, đã từng bước củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo triển khai các kế hoạch, biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ sở ở tỉnh Kon Tum...

Từ đó, thiết thực góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Kon Tum trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà các đồng chí Công an chính quy được bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã; đồng thời khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thôn nhưng các đồng chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường sự bình yên, an toàn cho các bản làng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban, ngành và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân tỉnh Kon Tum đã giúp đỡ lực lượng Công an trong suốt thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cđể lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; quan tâm hơn nữa đến lực lượng Công an xã bán chuyên trách để lực lượng này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an chính quy phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Công an cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ hoàn thiện cơ sở pháp lý và khắc phục những khó khăn có liên quan đến xây dựng Công an xã chính quy.

Tiếp tục hoàn thiện các khóa đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, về ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như biên soạn các tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác của lực lượng Công an xã; quan tâm hướng dẫn Công an tỉnh Kon Tum thực hiện chế độ chính sách đối với các đồng chí Công an chính quy được bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã theo đúng quy định của Bộ Công an...

Đối với Công an tỉnh Kon Tum, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị tiếp tục lựa chọn cán bộ, chiến sỹ đủ điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng phục vụ công tác bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã; đảm bảo đúng lộ trình theo kế hoạch đã đề ra. Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và làm việc của lực lượng Công an xã chính quy.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh phải thường xuyên nắm, theo dõi sát tình hình tại từng xã, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên phải đạt được. Đồng thời, gợi ý, lãnh đạo Công an tỉnh có thể phân công nhiệm vụ cho từng phòng nghiệp vụ phải tăng cường hiệp đồng phối hợp, giúp đỡ cho Công an từng xã cụ thể, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đặc biệt lưu ý đến từng cán bộ, chiến sỹ đảm nhận chức danh Công an xã chính quy, cần không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị; luôn nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ, đảng viên; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ.

 Ngoài việc nắm chắc tình hình tại cơ sở, đảm bảo giữ vững tốt tình hình an ninh, trật tự, thì phải luôn coi mình như con em của nhân dân, đồng hành cùng người dân, hết sức chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của người dân, để tham mưu giải quyết kịp thời; cùng chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, không có một trang bị nào tốt hơn ý thức tự tu dưỡng rèn luyện, ý thức vì nhân dân phục vụ trong mỗi cán bộ, chiến sỹ. Đây phải là ý thức thường trực trong mỗi cán bộ Công an xã; phải thực sự coi mình như con em của bản làng, con em của nhân dân, hết lòng, hết sức phục sự nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng giao nhiệm vụ, lực lượng Công an xã phải xây dựng bằng được mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an, lực lượng Công an xã phải là lực lượng được nhân dân tin yêu nhất, góp phần thực hiện thắng lợi yêu cầu đặt ra...

Quang Minh