Thứ trưởng Lê Quý Vương bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Hungary trong những năm qua không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục; hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hungary cũng không ngừng được đẩy mạnh. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương và ngài Tom-bo Ba-lin tại buổi tiếp.

Hai bên không ngừng tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép. Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, sinh sống, học tập và du lịch cho công dân hai nước… 

Thứ trưởng Lê Quý Vương mong rằng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với Hungary nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hungary tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Thứ trưởng Lê Quý Vương, ngài Tom-bo Ba-lin và các đại biểu tại buổi tiếp.

Ngài Tom-bo Ba-lin cho biết, Chính phủ Hungary luôn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mà Hungary có thế mạnh và kinh nghiệm, đồng thời bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Hungary sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác; góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước…

Khổng Hà