Bộ Tài chính cho biết, ngày 22-9-2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thu hồi 14 xe ô tô công tác của Dự án này, trong đó Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ đang quản lý, sử dụng 4 xe ô tô (gồm 3 xe phục vụ công tác chung và 1 xe chuyên dùng). 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định thu hồi  xe ô tô khi dự án kết thúc, và tổ chức tiếp nhận xe ô tô vào ngày 14-11-2014. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ không thực hiện bàn giao xe theo quy định. 

Bởi vậy, ngày 6-11-2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định điều chuyển xe ô tô của Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ  về Thanh tra Chính phủ để bổ sung vào định mức xe ô tô chuyên dùng.

H.A.