Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam,  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2016/QH14, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và cụ thể hóa danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để triển khai thi hành Nghị quyết số 30/2016/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 cùng thời điểm thi hành với Nghị quyết số 30/2016/QH14.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Theo số liệu thống kê từ ngày 1-2-2017 đến ngày 15-10-2018, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã cấp 336.932 thị thực điện tử cho người nước ngoài, trong đó: 327.310 lượt người nước ngoài tự làm thủ tục; 9.622 lượt người nước ngoài thông qua cơ quan, doanh nghiệp mời, bảo lãnh đề nghị cấp thị thực điện tử. Số lượng thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài tăng nhanh, từ tháng 2 đến tháng 6-2018, đã có 115.349 thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài, tăng 273% so với cùng kỳ năm 2017.

Thủ tục cấp thị thực điện tử thực hiện đơn giản, đảm bảo thuận lợi, công khai, minh bạch. Công tác xét duyệt nhân sự cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, không để lọt các trường hợp người nước ngoài thuộc diện chưa cho nhập cảnh Việt Nam.

Việc kiểm tra, kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử tại các cửa khẩu đường không, đường bộ, đường biển đảm bảo an ninh, an toàn, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, chưa phát sinh những vấn đề phức tạp; không để người nước ngoài thuộc diện chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, kết quả thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bước đầu khẳng định việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2016/QH14 là chủ trương đúng đắn, phục vụ công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của Đảng và Nhà nước.

Việc thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại, phát triển kinh tế, xã hội, cải cách thủ tục hành chính, đạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, phù hợp với chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh những mặt tích cực, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết việc thực hiện Nghị quyết cũng đã xuất hiện những tồn tại, hạn chế, chủ yếu trong công tác triển khai thực hiện. Một số người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh, xuất cảnh không đúng cửa khẩu đã được duyệt trên thị thực điện tử hoặc qua các cửa khẩu quốc tế không có trong danh sách 28 cửa khẩu quốc tế nên đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh khó khăn trong việc giải quyết tại cửa khẩu; số lượng người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử chiếm tỷ lệ chưa cao so với tổng số người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên để công tác thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn nữa.

“Chính phủ thấy rằng, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử là chủ trương đúng đắn. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được các mục tiêu mà Quốc hội đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực vào công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của đất nước, đề nghị Quốc hội xem xét, cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam thêm 2 năm, kể từ ngày 1-2-2019” – Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị.

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cũng kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam thêm 2 năm kể từ ngày 1-2-2019.

Chủ nhiệm Ủy ban Võ Trọng Việt đánh giá cao việc tổ chức triển khai và kết quả thi hành Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh: Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử phù hợp và bám sát yêu cầu thực tế, không chỉ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, mà còn xác định cụ thể các nước có công dân thuộc diện thực hiện thí điểm, danh sách các cửa khẩu cho phép nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử phù hợp với quy định của Nghị quyết, bảo đảm việc thực hiện thí điểm có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Chính phủ tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện thí điểm bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử bằng nhiều thứ tiếng phù hợp với đối tượng thực hiện.

Ngoài ra, Chính phủ đã ưu tiên bố trí nhân lực, tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp làm công tác cấp thị thực và kiểm soát xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử; bảo đảm kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo khác đáp ứng yêu cầu thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử.

Việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử đã đạt được những kết quả tích cực về đối ngoại, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu hút người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xét duyệt nhân sự cấp thị thực điện tử đảm bảo chặt chẽ; việc kiểm tra, kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử bảo đảm an ninh, an toàn; phòng ngừa từ xa, không để lọt các trường hợp người nước ngoài thuộc diện chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam, chủ động đáp ứng yêu cầu thông tin cho các cơ quan chức năng phục vụ các hoạt động nghiệp vụ...

Chủ nhiệm Ủy ban Võ Trọng Việt đề nghị trong thời gian tiếp tục thực hiện thí điểm, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành hữu quan đề xuất điều chỉnh danh sách các nước có công dân thuộc diện thực hiện thí điểm, danh sách các cửa khẩu cho phép nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của việc thí điểm; sớm xử lý, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện thí điểm, bảo đảm việc thực hiện thí điểm có hiệu quả thiết thực.

Tại phiên thảo luận, các ý kiến đều nhất trí kéo dài thời hạn thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài tại Việt Nam, kiến nghị thêm một số vấn đề liên quan.

Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, trong thời gian tiếp tục thực hiện thí điểm, Chính phủ khẩn trương chuẩn bị Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để có thể báo cáo Quốc hội xem xét. Đồng thời đề nghị Chính phủ lưu ý tiếp tục rà soát, đánh giá thật kỹ toàn bộ các danh mục, các nước được áp dụng, các cửa khẩu được nhập cảnh bằng thị thực điện tử để đảm bảo chặt chẽ hiệu quả. Cùng với đó, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội về công tác tuyên truyền, vấn đề phối kết hợp giữa các bộ, ngành để đảm bảo áp dụng hiệu quả trong thời gian tới.

Thị thực điện tử là loại thị thực do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam. Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày.

Việc thí điểm cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ các điều kiện: Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Phương Thuỷ