Mở đầu bài phát biểu bằng đánh giá tổng quát nhất về những diễn biến của thế giới kể từ khi lần đầu tiên Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định thế giới và khu vực đã có những chuyển biến sâu sắc về kinh tế, quan hệ quốc tế và tương quan lực lượng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Ảnh: VNA

"Song với định hướng chiến lược là lấy hợp tác kinh tế làm nền tảng, xóa bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư làm trọng tâm, chúng ta có thể hài lòng với những kết quả đạt được”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.

Về APEC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định diễn đàn kinh tế hàng đầu thế giới này đã chứng tỏ tính năng động, khả năng thích ứng và chuyển đổi để trở thành diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế, và thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc xử lý các thách thức cấp bách toàn cầu.

"Các Mục tiêu Bogor về mở cửa và tự do hóa về thương mại và đầu tư, việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, các chiến lược, chương trình về tăng trưởng, kết nối đã trở thành định hướng dài hạn cho hoạt động của APEC, mở ra hàng trăm lĩnh vực hợp tác cụ thể, trong đó có các vấn đề thương mại, đầu tư thế hệ mới, đã và đang đáp ứng kịp thời những nhu cầu mới đặt ra trong kỷ nguyên số", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hôi nghị.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các thành viên APEC đang chứng kiến những bước chuyển nhanh và phức tạp hơn so với dự báo. Tình hình an ninh, chính trị thế giới có nhiều bất ổn. Sau đúng 10 năm kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi và tiếp tục điều chỉnh trước những biến đổi sâu sắc. Song liên kết kinh tế ở khu vực đang gặp trở ngại do những bất định toàn cầu về thương mại tự do và mở. Mặc dù vậy, kinh tế thế giới đã khởi sắc hơn.

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại nhiều cơ hội to lớn chưa từng có cho phát triển và đổi mới. Những thỏa thuận toàn cầu, nhất là Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 có ý nghĩa lịch sử, định hướng dài hạn cho thúc đẩy hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay đòi hỏi APEC phải khẳng định và phát huy vai trò tiên phong trong việc tìm kiếm các động lực mới cho tăng trưởng, thương mại và đầu tư, kết nối, cũng như cách thức để người dân được thụ hưởng đồng đều từ quá trình toàn cầu hóa và liên kết kinh tế. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đóng góp vào việc tạo dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng. 

Nhóm PV APEC