Chiều 27-3, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Thị xã Bình Minh là đơn vị đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long đạt được những tiêu chí để được công nhận hoàn thành nhiệm vụ NTM.

Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng vì Vĩnh Long là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng đã có huyện NTM đầu tiên. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương tỉnh đặc biệt là Thị ủy, UBND mặt trận Thị xã Bình Minh đã cố gắng dồn tất cả nhân lực để xây dựng huyện thành thị xã NTM.

Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, xây dựng NTM không chỉ là xây dựng công trình cơ sở hạ tầng mà quan trọng nhất là nâng cao đời sống người dân được ấm no, hạnh phúc. Chính quyền địa phương cần tiếp tục làm tốt 3 việc: đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tìm ra các phương thức, loại hình sản xuất hiệu quả; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời cần lưu ý, không để nợ đọng xây dựng cơ bản và xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, đoàn kết, thực hiện gương mẫu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bình Minh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3-2013, với hơn 8 đơn vị hành chính gồm 3 phường, 5 xã. Tổng diện tích tự nhiên trên 9.300ha, dân số gần 90.000 người. Bên cạnh đó với lợi thế điều kiện tự nhiên đã hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh cây ăn trái, rau màu có giá trị kinh tế cao, bước đầu hình thành được mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm…

Thị xã có diện tích bưởi Năm Roi 1.976,4 ha, sản lượng 25.800 tấn/năm, riêng xã Mỹ Hòa đạt 1.063 ha, trong đó có 150 ha sản xuất theo quy trình VietGAP, 20 ha đang thực hiện chứng nhận GlobalGAP, góp phần nâng cao thu nhập bình quân trên mỗi đơn vị diện tích từ 120 triệu lên 400 triệu đồng/ha/năm…

Văn Vĩnh