Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh khẳng định, UNODC là một đối tác thân thiết của TTCP Việt Nam trong nhiều năm qua, đã có nhiều hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam nói chung và cho hoạt động của TTCP nói riêng, đặc biệt trong quá trình thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. 

Nhiều dự án hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua đã thu được được những kết quả tốt đẹp, hứa hẹn cho một tương lai hợp tác năng động, bền chặt.

Ngay sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, UNODC đã hỗ trợ TTCP cả về chuyên gia cũng như tài chính, đặc biệt là trong triển khai chu trình đánh giá thứ nhất (2011-2017) và hiện nay là chu trình đánh giá thứ hai (2017 -2021). 

Thời gian gần đây, trong khuôn khổ năm APEC Việt Nam 2017, UNODC đã hỗ trợ TTCP Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo về “Tăng cường sự tham gia của xã hội vào phòng, chống tham nhũng” bên lề Hội nghị quan chức cấp cao của APEC lần thứ nhất (SOM 1) và Hội thảo “Tăng cường hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật nhằm thu hồi tài sản bên lề SOM 3, góp phần giúp TTCP hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Nhóm công tác về phòng, chống tham nhũng, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Ngài Christopher Batt nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra"

Trong tất cả các hoạt động hợp tác hiệu quả đó, TTCP Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp quý báu của cá nhân Ngài Christopher Batt với cương vị là người lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các hoạt động của UNODC tại Việt Nam.

Ngài Christopher Batt, quyền Giám đốc quốc gia của UNODC tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn trước sự ghi nhận của TTCP và ngành Thanh tra Việt Nam, đồng thời cho rằng, đây không chỉ là sự ghi nhận của cá nhân, mà còn là sự ghi nhận mối quan hệ tốt đẹp trong phối hợp giữa UNODC với TTCP Việt Nam thời gian qua.

Nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng đòi hỏi sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, Ngài Christopher Batt cho rằng, công việc mà TTCP đang thực hiện cũng như quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam về phòng chống tham nhũng hiện nay, góp phần rất quan trọng và sự nghiệp phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Nhã Lan