Tại buổi tiếp, Phó Tổng TTCP Việt Nam Nguyễn Văn Thanh đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã sang thăm và làm việc với TTCP Việt Nam; đồng thời cho biết, cuộc gặp lần này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong những năm tới, trong đó có việc tạo điều kiện cho các cơ quan thanh tra, giám sát địa phương của hai bên triển khai hợp tác, giao lưu nghiệp vụ, thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị.

Ông Nhiệm Chính Hiểu, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của TTCP Việt Nam với Đoàn. Ông hy vọng, trong thời gian tới hai bên sẽ ngày càng tăng cường mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở lợi ích chung, góp phần đưa mối quan hệ hai nước, hai cơ quan lên một tầm cao mới, sâu sắc, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác, chia sẻ về kết quả công tác thanh tra, giám sát, phòng chống tham nhũng và định hướng chiến lược về phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Nhã Lan