TTCP tập trung thanh tra theo 3 nhóm nội dung liên quan đến hoạt động chủ yếu của BHTGVN nhằm đánh giá việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý vốn, tài sản và thu, chi hoạt động tại BHTGVN; việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận và quản lý thu phí, chi trả tiền bảo hiểm, công tác đầu tư xây dựng cơ bản.  

Theo Thông báo Kết luận thanh tra do Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh ký ngày 1-4 vừa được công bố, tại đơn vị này đã để xảy ra vi phạm từ khâu lập và chấp hành kế hoạch tài chính, quản lý phí và sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để đầu tư.

Năm 2011-2012 BHTGVN chi vượt kế hoạch tới hơn 45,6 tỷ đồng. Đặc biệt, một số khoản chi cho hoạt động như: chi trang phục giao dịch năm 2011 vượt mức quy định gần 1,4 tỷ đồng, chi mua điện thoại và cước phí di động không đúng đối tượng quy định là hơn 1 tỷ đồng; chi mua vali, cặp công vụ sai quy định hơn 3,2 tỷ đồng; chi lễ tân, giao dịch, đối ngoại, khánh tiết, hội nghị, tuyên truyền, quảng cáo vượt quá tỷ lệ quy định (7%) hơn 10 tỷ đồng…

Ngoài ra, còn các khoản chi chưa thực hiện nghiêm túc quy định thực hành tiết kiệm chống lãng phí như: chi mua cốc pha lê, lọ hoa, bút gỗ làm quà tặng là 3,9 tỷ đồng. Trong việc xây dựng đơn giá tiền lương và trích lập quỹ lương của BHTGVN không thực hiện đúng quy định dẫn đến làm sai quỹ lương, quỹ khen thưởng và phúc lợi trong 3 năm từ 2011-2013 là 48,154 tỷ đồng…

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, BHTGVN cũng để xảy ra một số vi phạm trong việc đầu tư công trình trụ sở làm việc tại chi nhánh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Do chưa làm tròn trách nhiệm của cán bộ quản lý dẫn đến giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt là hơn 1,6 tỷ đồng. Nhiều sai phạm khác là về tư vấn thiết kế, nghiệm thu không đúng khối lượng công trình, vốn bị chiếm dụng… cũng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHTGVN còn để xảy ra một số vi phạm trong việc cấp, thu hồi chứng nhận bảo hiểm tiền gửi, quản lý thu phí, phạt các đơn vị kê khai thiếu phí và chi trả bảo hiểm.

Đối với số tiền 48,154 tỷ đồng BHTGVN đã trích và chi quỹ lương, quỹ khen thưởng và phúc lợi trong 3 năm, TTCP kiến nghị không xử lý thu hồi, không trừ vào quỹ lương… vì không có tính khả thi do số lượng lao động biến động, vả lại nếu thu hồi sẽ tác động đến đời sống, tư tưởng của người lao động, nhưng cần phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Một số khoản chi sai như tiền mua vali, cặp công vụ, công tác phí…xét thấy việc thu hồi không khả thi nên TTCP cũng kiến nghị xem xét trách nhiệm cá nhân trực tiếp tham mưu, phê duyệt, thực hiện, kiểm soát theo đúng quy định.

Việt Hà