Theo Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai là địa phương có 35% dân số theo công giáo. Do đó, việc thành lập Hội liên hiệp thanh niên trong các tổ chức công giáo là điều rất cần thiết, góp phần tạo môi trường hòa nhập cho thanh niên không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Hội Liên hiệp Thanh niên Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc được thành lập với hơn 220 hội viên, trong đó có 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 14 ủy viên.

Ông Cao Hồng Hưng, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, trong đó có tập hợp thanh niên trong vùng dân tộc, tôn giáo được các cấp Hội rất quan tâm.

Việc ra đời của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc đánh dấu bước phát triển trong phong trào thanh niên của nhà trường.

Đặc biệt, đây là tổ chức Hội đầu tiên trong cả nước, tổ chức Hội cấp huyện có 100% thanh niên là người công giáo, cho thấy môi trường hoạt động và tôn chỉ mục đích của Hội phù hợp với tất cả các đối tượng, các thành phần thanh niên, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính hay nghề nghiệp, sở thích.

Lê Xuân