Đại hội lần này với chủ đề “Đồng Hành - Hiệp Thông - Phục Vụ” nhằm xác định đường hướng hoạt động cụ thể của Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam trong thời gian tới.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương ( UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc ( MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và hơn 400 đại biểu là linh mục, tu sỹ, giáo dân tiêu biểu.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu
tại Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Thường trực UBĐKCG Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng thời thực hiện tốt chương trình Mục vụ hàng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam. 

Trong đó, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” (nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”) đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. 

Đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi. Nét nổi bật trong thi đua yêu nước là hoạt động từ thiện nhân đạo, điển hình như tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự giúp đỡ của đồng bào Công giáo, năm 2017 có hơn 2.000 sinh viên, học sinh nghèo được cấp học bổng; 16.591 em được theo học tại các lớp học tình thương, các lớp học nghề miễn phí; 920 cụ già neo đơn được các giáo xứ và dòng tu trợ cấp, phục vụ bữa cơm nhân ái hàng ngày. Tại tỉnh Phú Yên, đồng bào Công giáo đã ủng hộ 13,2 tỷ đồng vào các hoạt động từ thiện…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện tôn chỉ, mục đích tốt đẹp của UBĐKCG Việt Nam, từ đó góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm thực hiện đời sống đạo theo đường hướng Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, bám sát tôn chỉ, mục đích, đường hướng hoạt động của UBĐKCG và Giáo hội theo Huấn từ của Đức Giáo hoàng: “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng UB Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, trên tinh thần thấm nhuần đường hướng Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng bào Công giáo Việt Nam luôn tích cực hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều cá nhân và khu dân cư của đồng bào Công giáo đã trở thành các điển hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội; xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp; Giáo hội và các Giáo phận Công giáo tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để động viên phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đạt kết quả thiết thực trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đồng chí Trần Thanh Mẫn trò chuyện thân mật cùng các đại biểu về dự Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực  Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBĐKCG Việt Nam trong nhiệm kỳ VI vừa qua. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định: Chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; động viên các chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đồng chí Trần Thanh Mẫn, đồng chí Huỳnh Đảm chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam

Đồng tình với mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn, UBĐKCG Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát thực hiện tôn chỉ, mục đích đã đề ra. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị, UBĐKCG tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài nước phát huy những giá trị tốt đẹp, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước. 

Bên cạnh đó, UBĐKCG Việt Nam cần nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó, đồng hành với dân tộc, tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống và giá trị đạo đức, văn hóa, tôn giáo, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu tại Đại hội

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý, UBĐKCG Việt Nam cần quan tâm tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào Công giáo, của tổ chức Giáo hội với Nhà nước, MTTQ Việt Nam để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào Công giáo và tổ chức Giáo hội; xây dựng, củng cố tổ chức các cấp ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết những người Công giáo Việt Nam; động viên đồng bào Công giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” và chỉ dẫn của Giáo hoàng “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Đồng bào Công giáo cùng đồng bào trong nước, nhân dân các nước trên thế giới đấu tranh xây dựng, bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và tiến bộ xã hội.

Toàn cảnh Đại hội

Phó Thủ tướng đề nghị, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoạt động của các tôn giáo nói chung, Công giáo và UBĐKCG Việt Nam nói riêng, bảo đảm môi trường tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho UBĐKCG Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Ba cho Linh mục Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2017. 

Thừa ủy quyền của Quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã trao Huân chương “Đại đoàn kết dân tộc” cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018. Ngoài ra, 9 tập thể và 12 cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương, suy cử UBĐKCG Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 147 ủy viên; hiệp thương bầu 28 vị tham gia Đoàn Chủ tịch, 8 vị trong Ban Thường trực. Linh mục Trần Xuân Mạnh quyền Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tâm Phạm - Diệp Vinh