Khu CNTT được thành lập theo mô hình doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hanel làm chủ đầu tư.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội được hưởng các chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với Khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Ngân sách Nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu CNTT theo quy định của pháp luật, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; được vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư, xây dựng hạ tầng.

S.T.