Theo nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, thời gian qua các cơ quan báo chí đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đội ngũ người làm báo ngày càng đông đảo, xuất hiện rất nhiều tấm gương tiêu biểu, phẩm chất đạo đức trong sáng, vững vàng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, cũng còn không ít trường hợp người làm báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có những hành vi tiêu cực trong hoạt động báo chí. Do đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn ở các cấp hội và các cơ quan báo chí; chú trọng phân tích, thảo luận làm rõ những điểm mới, những nội dung thường gặp, những nội dung dễ mắc sai phạm trong tác nghiệp báo chí.

Đặc biệt, việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cấp tỉnh và tương đương, đồng thời phổ biến Quy chế làm việc của Hội đồng sẽ phải được hoàn thành trong quý 2-2017. Cùng với việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, tổ chức hội cần chú ý kiện toàn và đưa công tác kiểm tra của hội vào nền nếp, đạt hiệu quả, chất lượng; tiến hành tập huấn nghiệp vụ thường xuyên và nắm vững 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam để hướng dẫn, ngăn chặn và xử lý sai phạm nghiêm túc, chính xác.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, từng tổ chức hội tiếp tục bổ sung, xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế, quy ước riêng nhằm cụ thể hóa việc thực hiện 10 điều Quy định chung về đạo đức nghề nghiệp. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nữa trong thời gian tới của tổ chức hội là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đề cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác 2017 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 22-4, cũng tại Đà Lạt, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và công tác thi đua khen thưởng năm 2016, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 

Kim Ngân