Thành phần Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 gồm 10 thành viên, trong đó Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm Chủ tịch Hội đồng. 

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15.

Thành viên và Tổ Thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

HT