Ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Cần Thơ được coi là 1 trong 4 trung tâm báo chí lớn của cả nước, với gần 1.000 cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên của 63 cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn trong 2 ngày. Các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên  được nghe giới thiệu về những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. 

Qua tập huấn, lãnh đạo các cơ quan báo chí hiểu rõ trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn để tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng cho các phóng viên, biên tập viên chuyên trách. 

Hội nghị cũng giới thiệu mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến về công tác xây dựng Đảng của các địa phương, đồng thời trao đổi, thảo luận về công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Bộ Thông tin & Tuyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Tuyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Vì vậy, thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng sâu rộng, kịp thời, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan thông tấn, báo chí. Năm 2019 cũng là năm chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan thông tấn báo chí cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những diễn hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo tin rằng, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng sẽ đi vào chiều sâu, xuống từng địa bàn cơ sở và từng người dân.

Văn Vĩnh