Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đại biểu trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đọc dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác, dự thảo Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Hội nghị.

Sau 15 năm thực hiện Quy chế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp, triển khai các nội dung gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đạt được nhiều kết quả rất thiết thực, góp phần thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện Quy chế phối hợp. Công tác phối hợp trong hoạt động lập pháp, giám sát, dân nguyện và nhiều lĩnh vực khác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Thảo luận đóng góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá, làm sâu sắc thêm những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan trên từng lĩnh vực công tác trong 15 qua và khẳng định đây là sự phối hợp mang lại tính hiệu quả, sâu sắc, quyền và lợi ích của nhân dân được đảm bảo. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ký quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan.

Các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi), đề xuất thêm các giải pháp và nhấn mạnh trọng tâm trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, 15 năm qua, hai cơ quan đã có những thành tựu quan trọng trong việc phối hợp thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác phối hợp giữa hai cơ quan, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác phối hợp thời gian qua, thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Cùng với đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; trong việc xây dựng luật, pháp lệnh; phối hợp tham gia một số hoạt động giám sát theo chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà lưu niệm cho UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, hai cơ quan ngày càng chủ động thực hiện Quy chế phối hợp công tác một cách hiệu quả, có chiều sâu, góp phần thúc đẩy hoạt động của hai cơ quan nói riêng và hệ thống chính trị nói chung; đặc biệt là góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội theo hướng công khai, minh bạch, gần dân, sát dân hơn. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trước những yêu cầu phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, hai cơ quan cần phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi bên.

Khẳng định năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và nhiệm kỳ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan cần quan tâm, chú trọng thực hiện thật tốt Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) được hai bên ký kết tại hội nghị này; phối hợp hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng một số dự án luật liên quan đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy Nhà nước;

Sửa đổi Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tích cực phối hợp trong công tác chuẩn bị để Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ sáu sẽ diễn ra vào tháng 10/2018 theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã cùng ký Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) giữa hai cơ quan. 

Nội dung bản Quy chế này tập trung vào việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, chất lượng giám sát và phản biện xã hội; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội...

Diệp Vinh – Anh Minh