Tham dự hội nghị còn có gần 200 học viên đến từ các Sở Thông tin và Truyền thông, các biên tập viên, phóng viên của cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thuộc 26 tỉnh thành Khu vực phía Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng  đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các cá nhân nhận thức về chương trình giảm nghèo bền vững để từ đó mọi người cùng tham gia, bản thân các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo.

Các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, học viên đã được phổ biến các nội dung xoay quanh các vấn đề cốt lõi của công tác giảm nghèo bền vững như: Chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước ta trong công tác giảm nghèo từ nay đến năm 2020; thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp trong thời gian tới và việc đưa ra các mô hình hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo; vị trí, vai trò của báo chí trong tuyên truyền về công tác giảm nghèo; thực hiện trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giữa các đơn vị truyền thông, phóng viên, biên tập viên về công tác giảm nghèo…

Văn Thành