Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự Cuộc thi báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 là các tác phẩm báo chí thuộc 5 loại hình báo chí (báo hình, báo phát thanh, báo in, báo ảnh, báo điện tử) phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo như phản ánh thực trạng, nguyên nhân nghèo đói và những giải pháp trong công tác giảm nghèo; 

Các quy định pháp luật và việc thực thi pháp luật về giảm nghèo; Nêu các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo; Nêu các gương điển hình trong các Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016- 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu chủ trì Lễ phát động báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Điều kiện tác phẩm dự thi chưa từng đoạt giải thưởng tại các cuộc thi báo chí cấp quốc gia và không cùng gửi dự thi các giải thưởng báo chí khác.

Tác phẩm dự thi được đăng kể từ ngày 11-9 năm trước đến hết ngày 10-9 năm trao giải cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: Tổ thư ký Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giải nghèo giai đoạn 2016- 2020 (qua Phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 12 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội). Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức hằng năm, dự kiến vào ngày 17-10 từ năm 2017-2019 tại Hà Nội.

H.Thanh