Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Qua Hội thảo, đúc kết những bài học kinh nghiệm và bài học lịch sử về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự; vận dụng, phát huy vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Lê Xuân Sang phát biểu khai mạc buổi họp báo.

Hội thảo do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy An Giang, tổ chức vào ngày 28-12, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước ta; quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; chủ trương, quan điểm chiến lược nhất quán của Đảng ta trong việc giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Giúp nhân dân nước bạn là tự giúp mình”.

 Hội thảo làm rõ quá trình xây dựng, tổ chức lực lượng, chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và quân, dân Campuchia đã đem lại Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ngày 7-1-1979, bước ngoặt lịch sử góp phần mở ra một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên của hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội trên đất nước Việt Nam và Campuchia; làm rõ tầm vóc, vai trò và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng và tinh thần liên minh đoàn kết chiến đấu của hai quân đội, nhân dân 2 nước Việt Nam- Campuchia.

Các đại biểu dự buổi họp báo.

Hội thảo góp phần tuyên truyền, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần quốc tế trong sáng, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh của quân đội hai nước trong thời kỳ mới.

Với 88 tham luận, Hội thảo sẽ đi sâu vào 3 vấn đề lớn, từ đó cung cấp tư liệu toàn diện về toàn bộ diễn biến cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc do quân và dân ta cùng với lực lượng cách mạng, nhân dân Campuchia tiến hành.

Xuân Mai