Các ý kiến quan tâm đến 5 vấn đề là kiến trúc công trình, về kiến trúc xung quanh, công năng sử dụng, kết nối giao thông và sử dụng phương tiện đến các cơ quan hành chính. Có đến 60% ý kiến đồng thuận với đề án; 40% ý kiến còn lại góp ý về các nội dung như vị trí công trình; bảo tồn khối nhà cổ phía sau (hiện đang là trụ sở của Sở Thông tin - Truyền thông).

Khối nhà cổ là trụ sở của UBND thành phố được bảo tồn, giữ nguyên trạng khi triển khai đề án.

Trước ý kiến cho rằng cần di dời trụ sở hành chính của UBND thành phố về khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chánh văn phòng UBND thành phố Võ Văn Hoan thông tin, trước khi xem xét việc nâng cấp, cải tạo mở rộng trụ sở làm việc, thành phố đã tham khảo các mô hình tòa nhà hành chính của Bình Dương, Đà Nẵng… và xác định rằng, nếu theo mô hình này, tòa nhà hành chính của thành phố Hồ Chí Minh phải có quy mô gấp 10 lần hoặc hơn thế nữa.

Khi tập hợp tất cả các sở ngành về một nơi, dành một quỹ đất lớn như vậy sẽ kéo theo nhiều vấn đề đặt ra, trong đó công tác quản lý điều hành và đặc biệt là vấn đề an ninh hết sức phức tạp.

Với một nơi thường xuyên có quá nhiều người dân đến giao dịch, liên hệ như vậy còn kéo theo vấn đề về giao thông đi lại, vấn đề xã hội… do đó, thành phố xác định sẽ không làm và cũng không có đủ quỹ đất để xây dựng trung tâm hành chính như các địa phương trên.

Đ.Thắng