Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Minh Quang – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Chung – Giám đốc Sở tư pháp, Phó trưởng Ban chỉ đạo 896 tỉnh; Đại tá Nguyễn Xuân Hồng – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 896 Trung ương, Bộ Công an và UBND tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 (Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020” và Đề án cư trú (Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”) đến tất cả các địa phương trong tỉnh. 

Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở với vai trò nòng cốt đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân nắm được nội dung, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên đã in 95.000 tờ rơi, 805 pa nô, 805 băng rôn và 8.050 áp phích tuyên truyền về công tác thu thập thông tin dân cư để phát về các địa phương treo tại các điểm thu thập thông tin và phát cho người dân.

Toàn cảnh hội nghị

Để việc thu thập thông tin dân cư đạt kết quả cao, Công an các huyện, thành phố đã phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết như lựa chọn địa điểm; chuẩn bị hồ sơ, sổ sách; rà soát nhân, hộ khẩu; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ và lực lượng tăng cường... 

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể tham gia thu thập thông tin đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tăng cường làm trong và ngoài giờ hành chính để đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. 

Đến nay, 10/10 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc thu thập thông tin dân cư, thu thập được 1.317.181 phiếu DC01, đạt 98.9%; đã scan, lọc và xử lý dữ liệu được 1.313.791 phiếu (đạt 99,7% số phiếu đã kê khai). Hưng Yên là tỉnh thứ 10 trên 63 tỉnh, thành của cả nước thực hiện việc scan phiếu DC01 vào hệ thống và là một trong số ít địa phương có số lượng phiếu lỗi thấp nhất toàn quốc.

Hình ảnh trao thưởng tại hội nghị

Đối với việc thực hiện Đề án cư trú, Công an các huyện, thành phố trong tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, chấn chỉnh các điểm tiếp nhận thông báo lưu trú với 187 điểm. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường, thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng. Bố trí cán bộ làm công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và giải quyết việc đăng ký, quản lý cư trú của người dân. 

Bên cạnh đó, đã tiến hành lập, hoàn thiện hồ sơ hộ khẩu; rà soát nhân hộ khẩu, hồ sơ, sổ sách, tài liệu đăng ký quản lý cư trú và hoàn thiện các loại hồ sơ về cư trú. Năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp nhận thông báo lưu trú của 22.141 trường hợp, lập mới 93.745 hồ sơ hộ khẩu với 290.396 nhân khẩu; hiện toàn tỉnh đã lập 383.568 hồ sơ hộ khẩu với 1.294.943 nhân khẩu.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự tích cực vào cuộc của các lực lượng tham gia vào công tác thu thập thông tin dân cư, đặc biệt là lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các xã, thị trấn đã tập trung tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 896 và Đề án cư trú, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc cũng như đưa ra các sáng kiến trong việc đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư. 

Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn chủ động thực hiện Đề án 896 và Đề án cư trú trong năm 2019 theo tiến độ, lộ trình đã đề ra và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đối với các địa phương chưa hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư, cần tiếp tục triển khai, đảm bảo 100% số nhân khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh được kê khai thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, chỉ đạo tiến hành việc khai thác, sử dụng đối với thông tin dân cư đã thu thập được, đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin của người dân. 

Phương Huyền