Cũng theo vị này, sau khi có kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về những công trình vi phạm tại xã Phù Lỗ, trên cơ sở những sai phạm này đã tồn đọng từ nhiều năm, dù được huyện nhiều lần chỉ đạo xử lý dứt điểm nhưng chính quyền xã Phù Lỗ chưa tổ chức thực hiện, UBND huyện đã thống nhất đình chỉ điều hành trong thời gian 30 ngày đối với ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ để tập trung nhiệm vụ xử lý sai phạm đất đai còn tồn đọng từ trước đến nay trên địa bàn.

Trong quá trình đình chỉ, Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ đã tích cực xử lý các công trình vi phạm như lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 24 trường hợp; báo cáo UBND huyện đề xuất phương án xử lý triệt để. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cũng nhấn mạnh, huyện đã giao các cơ quan nội chính, nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc. Trong trường hợp Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ không chấp hành tốt yêu cầu được giao trong thời hạn 1 tháng, huyện sẽ có các bước kỷ luật tiếp theo.

Đặng Nhật