Chương trình Tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài được xây dựng nhằm tạo cơ sở cho việc dạy, học tiếng Việt và kiểm tra đánh giá, giúp những người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ muốn có đủ vốn tiếng Việt để thường xuyên sử dụng trong công việc, học tập và nghiên cứu, góp phần duy trì ý thức hướng về cội nguồn, quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc. 

Chương trình gồm 6 trình độ căn bản, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp dễ tiếp cận cho người học. Để có năng lực sử dụng tiếng Việt, người học cần phải có năng lực giao tiếp bằng tiếng Việt, hiểu và vận dụng những hiểu biết về văn hoá Việt Nam vào cuộc sống giao tiếp; Có khả năng kết nối, sử dụng tiếng Việt trong những phạm vi ngành/chuyên ngành khác nhau; 

Phát triển năng lực tiếng Việt và những hiểu biết về văn hoá Việt Nam qua so sánh, đối chiếu với ngôn ngữ thứ nhất của mình với nền văn hóa ở đất nước mình đang sống; Có khả năng sử dụng được tiếng Việt cả trong và ngoài gia đình, trong công việc, nghề nghiệp.

Huyền Thanh