Theo đó, Nghị định quy định kinh doanh trong 6 ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp sẽ buộc phải có điều kiện. Cụ thể gồm điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, trừ thuốc bảo vệ thực vật sinh học có hoạt chất là các vi sinh vật có ích; buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng;  Điều kiện nuôi động vật rừng thông thường; Điều kiện kinh doanh con giống vật nuôi; sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; buôn bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản; Điều kiện sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản; kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản; khai thác thủy sản; và sáu là điều kiện kinh doanh thực phẩm; cơ sở sản xuất thực phẩm; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm; chợ đầu mối nông sản; cơ sở buôn bán thực phẩm. 

N.Y.