Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, HĐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình, dự thảo 4 Nghị quyết chuyên đề, gồm:  Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội; 

Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ giá vé tháng đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông; 

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019;

Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, HĐND thành phố sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Trước kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã phân công các ban của HĐND thành phố phối hợp với UBND thành phố và các sở, ngành chức năng tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo Văn phòng HĐND phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp bảo đảm chu đáo, chất lượng

Phạm Huyền