Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ Công tác.

Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương gồm Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tư pháp; Văn phòng Chính phủ, Ban đối ngoại Trung ương, Văn phòng Quốc hội; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp quốc. 

Các đại biểu dự cuộc Họp.

Báo cáo do Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam trình bày nêu rõ: Sau gần 5 năm, Việt Nam đã từng bước triển khai lực lượng theo lộ trình Đề án Tổng thể mà Bộ Chính trị đã phê duyệt năm 2012 (Đề án Tổng thể Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc- HĐGGHB LHQ). Trong đó, đáng chú ý là việc Việt Nam đã thành công triển khai nhiều sỹ quan tham gia các vị trí cá nhân tại 2 phái bộ GGHB của LHQ.

Để tiếp tục triển khai Đề án Tổng thể Việt Nam tham gia HĐGGHB LHQ trong thời gian tới, với trọng tâm là cử được cấp đơn vị tham gia nhiệm vụ GGHB LHQ, việc tổ chức kiện toàn Tổ Công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia nhiệm vụ GGHB LHQ (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác) với sự chuyển giao vai trò Tổ trưởng và Cơ quan Thường trực từ Bộ Ngoại giao về Bộ Quốc phòng là bước đi cần thiết. Đây là sự cụ thể hóa Đề án Tổng thể về việc Việt Nam tham gia HĐGGHB- LHQ đã được Bộ Chính trị phê duyệt.

Bên cạnh đó, việc kiện toàn Tổ Công tác cũng nhằm duy trì cơ chế phối hợp linh hoạt, kịp thời giữa các ban, bộ, ngành liên quan trong quá trình Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, vừa làm cơ sở đưa ra các nội dung tham mưu kịp thời, sát, đúng, phục vụ lãnh đạo cấp cao chỉ đạo tiến trình Việt Nam tham gia HĐGGHB  LHQ theo đúng quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại cuộc họp .

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. 

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới. Theo đó, các bộ, ngành có thành phần tham gia Tổ Công tác trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực từ cộng đồng quốc tế đối với việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHBLHQ. Đối với Cục GGHB, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Ngoại giao trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất quân tham gia lực lượng GGHBLHQ trong đợt tới; đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế tham gia đưa tin về sự kiện quan trọng này.

Tại phiên Họp, Tổ Công tác tham gia hoạt động GGHB LHQ đã ra mắt, phổ biến quy chế hoạt động. 

Theo đó, Tổ Công tác gồm 15 người do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm tổ trưởng; 4 tổ phó là lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an. Văn phòng thường trực là Cục GGHB Việt Nam/Bộ Quốc phòng, do Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam làm trưởng văn phòng.

 Các đại biểu đồng thời thống nhất các nội dung,  trong công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động GGHB LHQ mà Việt Nam tham gia trong thời gian tới.

X. Mai