Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đại diện lãnh đạo các bộ: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo 

Năm 2013, Tổ Công tác liên ngành về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được thành lập do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Tổ trưởng. Đến nay, để thực hiện lộ trình Đề án Tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã được Bộ Chính trị thông qua; phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm sự tập trung, thống nhất trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về việc cử, quản lý, chỉ đạo, điều hành lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Tổ công tác liên ngành được chuyển giao từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng quản lý; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Việc tổ chức lại Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam là xu thế phát triển cần thiết để thực hiện có hiệu quả lộ trình của Đề án, phù hợp với sự tương quan đối đẳng giữa các quốc gia có lực lượng triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Việc nâng cấp Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam là bước thay đổi nhằm nâng cao năng lực của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; rút ngắn thời gian, thủ tục triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó ngoài các vị trí cá nhân, vào tháng 4-2018 này, lần đầu tiên Việt Nam sẽ triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 với quy mô 70 người đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan; đồng thời xúc tiến công tác chuẩn bị để năm 2019 sẽ triển khai Đội Công binh với số lượng 268 người.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, việc thực hiện quyết định của Chính phủ chuyển giao tổ công tác liên ngành về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam từ Bộ Ngoại giao về Bộ Quốc phòng thể hiện Đảng, Nhà nước và Quân đội ta chuẩn bị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc một cách chắc chắn, thận trọng theo từng bước.

Việc chuyển Ban chỉ đạo Tổ công tác liên ngành về Bộ Quốc phòng, cũng như nâng Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam lên thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để đủ năng lực xử lý bảo đảm các hoạt động của chúng ta ở nước ngoài cũng như trong nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Quân kỳ Quyết thắng cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

“Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ là hoạt động ở các phái bộ do Liên hợp quốc yêu cầu mà nói rộng hơn là nó là một nội dung trong quan hệ song phương của Việt Nam với nhiều nước trên thế giới cũng như quan hệ đa phương về gìn giữ hòa bình như chúng ta đang phối hợp với các nước trong khối ASEAN, các nước trong ARF. Mới đây nước Liên minh châu Âu cũng đề nghị chúng ta tham gia các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong khuôn khổ Liên minh châu Âu. Vì vậy, gìn giữ hòa bình rất đa dạng, đem lại lợi ích cho đất nước”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam được chính thức nâng cấp thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Chính phủ đối với những đóng góp của Trung tâm, đồng thời thể hiện trách nhiệm quan trọng của đơn vị trong việc góp phần cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là về quốc phòng, mở ra kênh hợp tác mới với Liên hợp quốc và nhiều đối tác quan trọng khác.

Phó Thủ tướng đề nghị trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, có tác động trực tiếp đến các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, các bộ, ban, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng đề xuất, tham mưu kịp thời, chính xác cho Đảng, Chính phủ trong triển khai trên thực địa cũng như từng bước tham gia hoạch định chính sách của Liên hợp quốc trên tinh thần phối hợp chặt chẽ, chủ động tích cực, hiệp đồng tác chiến.

Với phương châm đóng góp cho hòa bình, an ninh quốc tế cũng là góp phần quan trọng bảo đảm hòa bình, an ninh, phát triển của đất nước, Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nâng cao trình độ tổ chức, huấn luyện lực lượng, đặc biệt là năng lực chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ của cán bộ, chiến sỹ để từng bước đảm nhận vai trò lớn hơn, hoàn thành tốt sứ mệnh trong gìn giữ, kiến tạo hòa bình; tranh thủ tốt các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, nhất là của Liên hợp quốc và các đối tác chủ chốt khác.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Quân kỳ Quyết thắng cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Nguyễn Thiêm