Hoan nghênh việc thành lập VKEIA, Phó Đại sứ - Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Jeong Wu Jin nhấn mạnh, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành với các chuyên gia trí thức,  làm cầu nối giữa các trí thức với các cơ quan chức năng, tổ chức của hai nước, hỗ trợ thực hiện tốt các dự án, kế hoạch của VKEIA, phù hợp với định hướng phát triển của Ban điều hành VKBIA, để các đóng góp của hội sẽ nhanh chóng được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Phó Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn hội sẽ có các bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới thông qua việc nhân rộng sự tham gia của các trí thức, chuyên gia người Việt, các thế hệ tiếp theo tại Hàn Quốc, thu hút thêm sự đóng góp của các chuyên gia Hàn Quốc, từ đó phát triển lớn mạnh các ý tưởng, dự án kết nối đóng góp cho sự giàu mạnh, thịnh vượng của hai quốc gia. 
Lãnh đạo VKBIA chụp ảnh lưu niệm với Ban điều hành VKEIA.

Được biết, VKEIA đã tập hợp các trí thức, chuyên giaViệt Nam và Hàn Quốc đang làm việc trong nhiều chuyên ngành khác nhau như quản lý kinh doanh, tài chính, khoa học công nghệ, ICT, AI, cơ khí chế tạo, Công nghệ sinh học, Y Dược học, môi trường, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh, thương mại điện tử, du lịch và thương mại dịch vụ.... VKEIA đặt văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tại Hàn Quốc.

Ngay sau lễ ra mắt, VKBIA và MHGroup cũng đã ký kết hợp tác toàn diện với Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) – Tập đoàn Bảo Việt; thống nhất sẽ cùng phối hợp tạo dựng cơ hội kết nối, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam, tìm kiếm và triển khai các cơ hội đầu tư, hợp tác, giao thương hai chiều tại Việt Nam và HànQuốc.


H.Chi