Thông qua 20 Nghị quyết

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã nhất trí thông qua 20 Nghị quyết. Cụ thể như: Nghị quyết về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố; thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn.

Các Nghị quyết tiếp theo là; Nghị quyết về việc cho phép UBND thành phố huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM, tuyến Bến Thành – Suối Tiên; Nghị quyết về việc cho phép UBND thành phố huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP HCM, tuyến Bến Thành – Tham Lương; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B do HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư…

Đáng chú ý, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chấp thuận điều chỉnh giảm 9.424 tỷ đồng; đồng thời bố trí 1.749 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2012-2020 cho 15 dự án cần thiết mới phát sinh của thành phố.

HĐND thành phố cũng thống nhất tiếp tục thực hiện Đề án chương trình sữa học đường đến hết học kỳ 2 năm học 2019-2020, thay vì hết học kỳ 1 năm học 2019-2020 như lộ trình đề ra. Đồng thời, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý, ban hành kèm theo Nghị quyết 03 HĐND thành phố ngày 16-3-2018. Trong đó, từ năm 2020 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập đảm bảo không thấp hơn 1,2 và không vượt quá 1,8 lần tiền lương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND, nỗ lực các các cấp ngành, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội thành phố năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực. Trên cơ sở những nội dung thông qua của kỳ họp lần này, HĐNĐ đề nghị lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của HĐND các cấp; tăng cường công tác giám sát nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Về việc UBND thành phố có công văn xin rút Tờ trình về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ôtô trên địa bàn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ cho biết, đây là một trong những nội dung cụ thể hóa thực hiện theo Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cần đánh giá kết quả thực hiện, cần phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND trong tháng 12/2019.

Các đại biểu dự phiên bế mạc. Ảnh: TTXVN.

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Nhận định năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn 2016 – 2020, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, thành phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cũng như chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GRDP bình quân từ 8,3-8,5%; tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp vào GRDP đạt từ 36% trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 35% GRRP…; đồng thời, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung, tài liệu, văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông qua nhiều giải pháp: Duy trì họp tổ công tác đầu tư hằng tuần để kịp thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền thành phố; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của thành phố trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư…

Thành phố cũng triển khai mạnh mẽ các hoạt động thực hiện chủ đề năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa, nếp sống văn minh đô thị; triển khai các thủ tục đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa; chú trọng văn hóa gia đình. Thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vận động người dân không xả rác, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Trong bối cảnh dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi không chỉ chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố cần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra – Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

T.Hoài – H.Chung