"Thủ tướng và tôi đã có văn bản yêu cầu Bộ, TP Đà Nẵng có báo cáo trước ngày 30-5. Hôm nay nghe trực tiếp Bộ, TP Đà Nẵng báo cáo. Bộ TN&MT, NN&PTNT đã có phát biểu các yếu tố liên quan tới việc bảo tồn, rừng, môi trường. 

Tinh thần của Thủ tướng, Phó Thủ tướng là rất cầu thị lắng nghe và đặc biệt chúng ta phải và công khai minh bạch vì sự thật bao giờ cũng là sự thật. Nếu chúng ta làm đúng thì nhân dân, công luận sẽ đánh giá đúng", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh trong buổi làm việc với Bộ, ngành Trung ương và TP Đà Nẵng về việc Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, các báo cáo và ý kiến phát biểu của các Bộ, của Đà Nẵng đã khá đầy đủ, trong đó có rất nhiều số liệu, đánh giá và có đánh giá mang tính chuyên môn sâu về các ngành. Bản Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà được bắt đầu xây dựng từ tháng 5-2013. Bộ VHTTDL chủ trì nhưng Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ trong quá trình xây dựng bản Quy hoạch này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc với Bộ, ngành Trung ương và TP Đà Nẵng về việc Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia bán đảo Sơn Trà.

Bản Quy hoạch này được phê duyệt ngày 9-11-2016, được chính thức công bố ngày 15-2-2017. Bản Quy hoạch này chưa được triển khai trên thực tế. 

Trước tháng 5-2013, thực tế có 18 Dự án phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà được UBND Thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đã làm các bước, thậm chí có những dự án đã cấp phép. Trong số đó có 11 dự án có xây dựng cơ sở lưu trú. 

Từ năm 2013 tới nay không cấp thêm dự án nào nữa. Có nghĩa tất cả các dự án trên bán đảo Sơn Trà đều đã được đồng ý chủ trương hay cấp phép trước khi bản Quy hoạch được lập. Việc quản lý, xây dựng các dự án này thuộc thẩm quyền và cũng là trách nhiệm giải quyết của Đà Nẵng. 

Các dự án mà Đà Nẵng đã cấp phép, chấp nhận chủ trương có quy mô phòng lưu trú khoảng 5.000 phòng. Còn Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà quy định số phòng lưu trú giới hạn ở 1.600 phòng.

Như vậy quy mô phòng lưu trú so với các dự án đã được đồng ý chủ trương trước khi bản Quy hoạch được xây dựng chỉ bằng 1/3. Tuy nhiên, ngay sau khi bản Quy hoạch được công bố, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã có kiến nghị và một nội dung quan trọng trong bản kiến nghị là giữ nguyên hiện trạng, không xây dựng thêm các cơ sở lưu trú trên bán đảo Sơn Trà. 

Như vậy, theo Hiệp hội này, trên bán đảo Sơn Trà chỉ nên có số cơ sở lưu trú hiện nay, tức là khoảng 300 phòng. Khi lập bản Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, các dự án đã được chấp thuận là 5.000 phòng, tương đương là 10 phần thì bản quy hoạch giới hạn chỉ được 1.600 phòng, tức là 3 phần nhưng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng kiến nghị chưa tới 1 phần (giữ nguyên khoảng 300 phòng). 

Để giải quyết kiến nghị của Hiệp hội, Thủ tướng đã giao Bộ VHTTDL, TP. Đà Nẵng báo cáo. Bộ VHTTDL, TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo, làm việc với Hiệp hội, có mời các chuyên gia, nhà khoa học liên quan đến lĩnh vực bảo tồn, môi trường để trao đổi trên một tinh thần khoa học trong đó  sẽ lưu ý kinh nghiệm làm tốt trên thế giới đối với trường hợp tương tự. 

Đặc biệt, đối với UBND TP. Đà Nẵng cần chủ động xem xét tất cả các vấn đề để có báo cáo chính thức với Thủ tướng về kiến nghị của Hiệp hội, báo cáo đó cần có kiến nghị rất cụ thể. Thay vì trước đây cấp phép là 10, bây giờ Hiệp hội giảm xuống 1 thì UBND TP. Đà Nẵng có chấp nhận không. 

"Nếu không xuống 1 thì giảm xuống bao nhiêu, đương nhiên phải xuống dưới 3 phần như Quy hoạch rồi. Như tôi đã nói, nếu có đề nghị trên 1.600 phòng thì tôi cũng không chấp nhận và Đà Nẵng cũng khẳng định không có đề nghị hơn vì đã đồng ý với Quy hoạch rồi", Phó Thủ tướng nói.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng khẳng định, trước 30-8, Đà Nẵng phải có văn bản chính thức trả lời, kiến nghị với Thủ tướng là có chấp nhận kiến nghị của Hiệp hội là giữ nguyên trạng, không xây dựng cơ sở lưu trú hay không.

Lưu Hiệp