Trong ngày làm việc thứ hai, 21-11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án luật này. 

Chiều cùng ngày, Dự án Luật Cảnh vệ được các đại biểu thảo luận ở hội trường và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng sẽ giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. Đây là dự án luật mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo và Bộ trưởng Tô Lâm đã thừa uỷ quyền của Chính phủ trình ra Quốc hội ngày 31-10. Dự án luật được thảo luận ở tổ ngày 9-11.

Ngày làm việc thứ ba, 22-11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua 1 Nghị quyết và 1 dự án Luật. Đó là Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. 

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. 

Phiên làm việc buổi chiều là thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh sẽ có giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội. Việc biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Quốc hội sẽ họp riêng vào cuối giờ chiều.

Ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, thứ tư, 23-11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (nếu Quốc hội cho phép thông qua tại một kỳ họp); Nghị quyết về giám sát chuyên đề; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp, phiên bế mạc truyền hình và phát thanh trực tiếp.

Tuần thứ 6, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIV chỉ còn 3 ngày làm việc. Dự kiến các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 2 dự án luật, 4 nghị quyết và thảo luận ở hội trường về 4 dự án luật.
Q.Vinh