Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 8, Quốc hội sáng nay đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 với tỷ lệ ủng hộ 90,38% (437/440 đại biểu tham gia biểu quyết). Số đại biểu không tán thành là hai, một đại biểu không biểu quyết.

Nghị quyết theo đó đặt tiêu chí tổng thu ngân sách trung ương năm sau là hơn 851 ngàn tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là hơn 660,5 ngàn tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là gần 1,07 triệu tỷ đồng, trong đó dự toán 367,7 ngàn tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngân sách trung ương năm 2020.

Nghị quyết về ngân sách trung ương năm 2020 giao Chính phủ phân công nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết giao Chính phủ điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2020 được Quốc hội quyết định.

Nghị quyết cũng yêu cầu, trước 30-11-2019, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đồng thời, trước ngày 31-12-2019 các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020.

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh:  quochoi.vn

Trong đó, ông Hải cho biết Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong điều kiện thu ngân sách còn khó khăn, nguồn thu ngân sách trung ương phụ thuộc nhiều từ thu dầu thô, thu hoạt động xuất nhập khẩu và nguồn thu phân chia giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương đang có xu hướng giảm, thì việc Chính phủ dự kiến bố trí 220.000 tỷ đồng cho chi đầu tư phát triển, tương ứng tỷ lệ tăng 11,7% so với dự toán năm 2019 đã thể hiện nỗ lực trong công tác điều hành ngân sách nhà nước.

"Tuy nhiên, đúng như ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đã nêu, sau khi loại trừ các khoản chi cụ thể, thì nguồn phân bổ còn lại của ngân sách trung ương chỉ khoảng 112.900 tỷ đồng, đây là mức thấp so với yêu cầu phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương theo quy định của Hiến pháp và Luật Ngân sách nhà nước", ông Hải nêu.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong thời gian tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát quy trình, thủ tục, tập trung vào các điểm nghẽn, có nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn phân bổ, giao kế hoạch vốn và giải ngân để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hơn hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Q. Vinh - T. Minh