Theo đó, nội dung thứ nhất là quy định uống rượu bia của người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông (khoản 8, Điều 5 dự thảo Luật) có 2 phương án:

Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn (đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông).

Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Qua biểu quyết bằng hệ thống bảng điện tử, các ĐBQH không nhất trí một trong hai phương án trên khi phương án 1 qua hai lần biểu quyết chỉ đạt 48,76% (lần 1); và 44,21% (lần 2). Phương án 2 cũng không đủ 50% số ĐBQH tán thành khi chỉ đạt 49,59% ĐBQH tán thành.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Về nội dung thứ hai, quy định thời gian hạn chế bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ (Điều 5 dự thảo Luật) có 2 phương án.

Phương án 1: Quy định thời gian cấm bán rượu bia từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau.

Phương án 2: Không quy định hạn chế thời gian bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ.

Tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử, cả hai phương án cũng đều không quá bán khi phương án 1 chỉ được 46,28% ĐBQH tán thành; phương án 2 được 44,21% ĐBQH tán thành.

Đối với nội dung thứ ba, quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình (điểm c, khoản 3 Điều 12 dự thảo Luật) cũng có 2 phương án.

Phương án 1: Không được quảng cáo trong thời gian 18-21 giờ hàng ngày, ngay trước trong và sau chương trình dành cho trẻ em.

Phương án 2: Không được quảng cáo trong thời gian 19-20 giờ hàng ngày, ngay trước trong và sau chương trình dành cho trẻ em.

Qua biểu quyết, phương án 1 nhận được 72,52% ĐBQH tán thành. Như vậy Quốc hội quyết định ghi quy định này vào trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, với 3 nội dung xin ý kiến trước khi ghi vào trong luật đã chứng tỏ Quốc hội làm việc rất dân chủ, thẳng thắn, không ai và nhóm nào có thể tác động đến công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội. Điều này cũng chứng tỏ hoạt động của Quốc hội rất công khai, minh bạch.


Quỳnh VInh