Theo bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, nội dung và hình thức thi đua ngày càng đổi mới, các phong trào thi đua thiết thực hơn, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, từng Bộ, ban, ngành, địa phương và của cả nước góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cả hệ thống chính trị tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

Từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đến nay, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng 17 Huân chương Sao vàng, 85 Huân chương Hồ Chí Minh, 3.080 Huân chương Độc lập, 377 Huân chương Quân công, 31.119 Huân chương Lao động, 169 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 2.187 Huân, Huy chương hữu nghị, 124 Anh hùng Lao động, 81 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (thành tích trong thời kỳ đổi mới), 194 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 215 Giải thưởng Nhà nước, 4.888 danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân (nhân dân, ưu tú) cùng nhiều Huân, Huy chương tặng thường cho các cá nhân đạt được thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Công tác khen thưởng thành tích kháng chiến trong 5 năm qua chủ yếu tập trung việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thành tích thời kỳ kháng chiến và giải quyết các trường hợp khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng tại các địa phương. Đến nay, trên 60.000 bà mẹ đã được Chủ tịch nước quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Trong 2 năm 2013 và 2014, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 951 tập thể, cá nhân có thành tích thời kỳ kháng chiến. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với các địa phương rà soát, thẩm định, để Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng cho gần 70 nghìn trường hợp có thành tích thời kỳ kháng chiến, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với các tập thể, gia đình, cá nhân có công giúp đỡ cách mạng, có thành tích trong các cuộc kháng chiến của dân tộc.

Chu Thanh Vân